چشم‌انداز

و ان یکاد

بیکاری


   نمی‌دانم انسان برای چی در کرات دیگر دنبال حیات می‌گرده. با همین حیات خودش و موجودات دور و برش چه کرده که حالا دنبال بقیه می‌گرده!؟


---