سیر تأملاتی


   بعضی می پرسند که "ما تازه وارد به دنیای خودشناسی و عرفان شده‌ایم. اگر بخواهیم از صفر شروع کنیم چه مسیری را پیشنهاد می‌دهی؟"

عرض می‌شود که این مسیر را:

۱. جلسات آنلاین شرح مثنوی را تا جلسهٔ ۲۵ بدقت گوش دهید.

۲. از جلسهٔ ۲۵ به بعد، همراه با ادامه دادن به جلسات مثنوی، کتابهای محمدجعفر مصفا را به ترتیبی که در بخش تألیفات سایت ایشان آمده، بخوانید.

۳. بعد از اتمام کتابهای مصفا، و همینطور که با جلسات شرح مثنوی پیش می‌روید، این ترجمه‌های جیدو کریشنامورتی را به این ترتیب اولویت بخوانید: "حضور در هستی"، "نگاه در سکوت"، "شرح زندگی"، "شادمانی خلاق"، "عشق و تنهایی" (همه بترجمهٔ مصفا).

و جلسات مثنوی را تا پایان ادامه دهید.
 
--
بروزرسانی: (25 مارس 2017)

راه بهتر و بمراتب موثرتر شرکت در جلسات آنلاین خودشناسی است. در این دوره‌ها تمام موارد فوق، به علاوهٔ تمرینات عملی کار می‌شود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر