چله


سحرگه
رهروی در سرزمینی
همی‌گفت این معما با قرینی

که ای صوفی
شراب آنگه شود صاف
که در شیشه برآرد اربعینی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر