زریوار

دو یار زیرک و از باده کهن دو منی
فراغتی و کتابی و گوشه چمنی

من این مقام به دنیا و آخرت ندهم

کردستان 2014

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر