ﺩﺭﻛﻪ


ﺻﺒﺢ اﺳﺖ ﺳﺎﻗﻴﺎ, ﻗﺪﺣﻲ ﭘﺮ ﺷﺮاﺏ ﻛﻦ
ﺩﻭﺭ ﻓﻠﻚ ﺩﺭﻧﮓ ﻧﺪاﺭﺩ
ﺷﺘﺎﺏ ﻛﻦ


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر