افطار


روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است
آری افطار رطب در رمضان مستحب است!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر