مروت و مدارا


   نیمی از خرد بردباری‌ست و نیم دیگر آن، تغافل(نادیده گرفتن).
امام علی(ع)هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر