فکر


   ما فکر می‌کنیم هر فکری که به ذهن‌مان می‌آید، لزوماً قابل اعتناست!هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر