دو علت


   دو علت برای عدم اعتماد نسبت به فردی می‌تواند وجود داشته باشد. علت اول، نشناختن او، و علت دوم، شناختن او!
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر