بکٙن


   از عالی‌ترین حکمت‌های قرآنی این آیه است که «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون». این را به شکلها و به عمق‌های مختلف در زندگی‌ات، در روابط روزانهٔ زندگی‌ات تمرین کن. طوری که ملکه‌ات شود. در اجرای آن ماهر شوی. طوری که اجرای آن دیگر برایت سخت نیاید و براحتی بتوانی إعمالش کنی.

   اجرا کن و ببین که زندگی‌ات کن فیکون می‌شود. خداوند دروغ نمی‌گوید. این اصلی‌ست، فرمول و حقیقت ساختار زندگی‌ست.۱ نظر:

ارسال یک نظر