طفلک


   خودت را دوست داشته باش. با خودت لجبازی نکن. با خودت دشمنی نکن. با خودت مهربان باش. به خودت برس. بخودت عشق بورز. 

   هر طور که با خودت  رفتار کنی، لاجرم با زندگی، با دیگران هم همانطور خواهی بود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر