اصلاح جامعه

   کسی که روی خودش دارد کار می‌کند، روی جامعه دارد کار می‌کند.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر