مراقبت و زیبایی


   اگر فکر کنم زیبایی یک قطعه موسیقی، یک منظره، یک زن، یک رودخانه، یک غزال، آسمان، کوه، پرنده‌ای کوچک چه صفای باطن داشته باشم و چه نداشته باشم فرقی نمی‌کند و امری مربوط به آن قطعه موسیقی، به آن منظره و... است، و ربطی به اینکه درون من چگونه باشد ندارد، کاملاً در اشتباهم.

   فرق است بین دریافت زیبایی زندگی در کسی که از خودش مراقبت می‌کند با کسی که از خودش مراقبت نمی‌کند. درک زیبایی در این دو نفر متفاوت است، ولو آبجکت بیرونی همان باشد.


۲ نظر:

morteza.deyanatdar گفت...

مولوی » مثنوی معنوی » دفتر چهارم


صوفیی در باغ از بهر گشاد

صوفیانه روی بر زانو نهاد

پس فرو رفت او به خود اندر نغول

شد ملول از صورت خوابش فضول

که چه خسپی آخر اندر رز نگر

این درختان بین و آثار و خضر

امر حق بشنو که گفتست انظروا

سوی این آثار رحمت آر رو

گفت آثارش دلست ای بوالهوس

آن برون آثار آثارست و بس

باغها و سبزه‌ها در عین جان

بر برون عکسش چو در آب روان

آن خیال باغ باشد اندر آب

که کند از لطف آب آن اضطراب

باغها و میوه‌ها اندر دلست

عکس لطف آن برین آب و گلست

گر نبودی عکس آن سرو سرور

پس نخواندی ایزدش دار الغرور

این غرور آنست یعنی این خیال

هست از عکس دل و جان رجال

جمله مغروران برین عکس آمده

بر گمانی کین بود جنت‌کده

می‌گریزند از اصول باغها

بر خیالی می‌کنند آن لاغها

چونک خواب غفلت آیدشان به سر

راست بینند و چه سودست آن نظر

بس به گورستان غریو افتاد و آه

تا قیامت زین غلط وا حسرتاه

ای خنک آن را که پیش از مرگ مرد

یعنی او از اصل این رز بوی برد

جان کلام حضرت "مولانامولوی" در طول عمر با برکتش همین بوده!

همین!!!

ناشناس گفت...

از روزی که یادم می آید مُدام در گوشم خوانده اند اوّل باید مراقب دیگران باشی از عروسک هایم شروع شد کم کم به خواهر و برادرم و بعدها به همسر و دوست و آشنا و بچّه های خودم رسید طوری شده بودم که حتّی از نفس کشیدنم عذاب وجدان می گرفتم !
مهم ترین درسی که مادرم بارها و بارها تکرار می کرد این بود حواسم اوّل به بقیه باشد اگر لباس خوب تر و بهتری از دیگران بپوشم اشتباه است ! مبادا دلشان بخواهد
حالا از زمانی که خودشناسی را شروع کرده ام انگار از زندان رها شده ام هر چند سخت است خیلی سخت است عادت های چندین ساله که ملکه ی ذهنم بود کنار بگذارم اما به سختی اش میارزد
حس ّ ِ کودک نوپایی را دارم که تازه قدم برداشتن یاد گرفته ! شاید برایتان خنده دار باشد اما بعد از سالها احساس می کنم زنده ام
چقدر از شما و دوستان دوره ی خودشناسی ممنون و متشکرم
شما جسارت دادید که برگردم و خودم را با تمام کاستی ها و اشتباهاتم ببینم همانطور که هستم خودم را قبول کنم و لذت ببرم
موفق ،شادمان و سلامت باشید

ارسال یک نظر