واقعیت و حقیقت


     واقعیت، وجه مادی و فیزیکی جهان است. حقیقت، وجه معنوی و باطنی جهان.

   واقعیت این است که همهٔ ما انسان‌ها در یک دنیا و بر روی کرهٔ زمین داریم زندگی می‌کنیم، و حقیقت این است که ما انسان‌ها در دنیاهای متفاوتی داریم زندگی می‌کنیم(یعنی بلحاظ باطنی، معنوی، درونی، روحی و روانی از کیفیات بسیار بسیار متنوعی برخورداریم.)
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر