دست


   از دوستان کسی کتاب «سعدی در غزل» نوشتهٔ دکتر سعید حمیدیان، از نشر «قطره» را دارد که یک روز به بنده قرض بدهد؟
 


---

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر