لطیفه‌های عجب


   من همانروز که آن خال بدیدم گفتم
   بیم آنست بدین دانه که در دام افتم---

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر