پنجشنبه‌های درکه


   بعضی دوستان می‌گویند «چرا ایمیل مجملیات دیر به ما می‌رسد و از برنامهٔ پنجشنبه‌های درکه دیر باخبر می‌شویم؟».

   خب، حق دارند! برای همین، این هفته زودتر خبر می‌دهیم:

   فردا یعنی پنجشنبه، بحول و قوهٔ الهی، از صبح زود می‌رویم درکه و تا عصر آنجاییم. قرار ساعت هشت و نیم، میدان درکه، کنار مسجد. می‌رویم کافه جویبار اطراق می‌کنیم. بسته به حال و احوال گروه، بالاتر و شاید خیلی بالاتر هم برویم.

   ضمناً با دوستان گروه خودشناسی همراه، چهارشنبه‌ها را روز روزهٔ سکوت گذاشته‌ایم. شما هم پیش خودت تست کن. 

خواجه یک روز امتحان کن، گنگ باش!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر