توجه


   متاسفانه این یک واقعیت است که ما در دنیای تصورات و افکار دلبخواه خودمان زندگی می‌کنیم.

   چه بسا تصوری که ما از فرد و افرادی داریم و آن تصور بر واقعیت آن فرد و افراد منطبق نیست!

   به همین سادگی!!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر