راستی


   النجاة فی الصدق.
   رهایی در صداقت است.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر