شدید العقاب

خداوند و زندگی هم لطیف است و مهربان، و هم شدید العقاب!

یعنی اگر با تو مهربانی کرده و خطاهایت را چشم پوشیده، شایسته نیست گستاخی کنی و سوء استفاده کنی. این توانایی را دارد که چنان کشیده‌ای در گوشت بخواباند که مدتها دور خودت بچرخی و نفهمی از کجا خورده‌ای. ای انسان فریب‌خورده!

هش دار!  هش دار!

۱ نظر:

ناشناس گفت...

خداوندا منتظرم تا اون کسی که گستاخی و سوء استفاده رو به بالاترین حدش رسوند در حق من، کشیده ای توی گوشش بخوابونی تا بفهمه که تو خدایی نه اون... تا بفهمه که دیگران بنده و نیازمند اون نیستن... خداوندا تو که جای حق نشستی، خودت شاهدی....

ارسال یک نظر