نشان‌ جستن!

صبر و خاموشی جذوب رحمت‌ست

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر