شناخت

شناخت مسئله(روانی) برابر است با حل آن.

۱ نظر:

مینا گفت...

ممکنه لطفا در این مورد یک مثال بزنید برای روشنتر شدن موضوع برای من؟

ارسال یک نظر