جذام

«شخصیت سالمتر» یعنی چی؟!

مثل اینست که بگوییم جذام بهتر!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر