«اجتماعی بودن»


   اینکه «انسان موجودی اجتماعی است» از جانب هویت فکری تایید و تاکید می‌شود، و علت آن اینست که هویت نیاز دارد به دیگران! تا وقتی دیگری نباشد که مرا تایید و حتی عدم تایید کند، هویت پا در هواست.

   برای همین است که خلوت گزیدن اهمیت دارد. یعنی جدایی از فضای بده بستان شخصیت، حکم گرفتن غذا و فضا از هویت را دارد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر