بدرود


   عافیت خواهی نظر در منظر خوبان مکن 
    ور کنی بدرود کن خواب و قرار خویش را


---

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر