سرقت کاسه


   متاسفانه شخصی اکانت Paypal مربوط به سایت پانویس و رادیوها و جلسات خودشناسی، و چندرغازی که در آن بوده، را دزدیده است و بنده دیگر به آن دسترسی ندارم. این اکانت بنوعی کاسهٔ گدایی ما بود که این هم از دستمان رفت!

   این موضوع را به اطلاع آن دسته از دوستانی می‌رسانم که هر از گاهی چیزی در کاسهٔ ما می‌ریختند. حواسشان باشد که از این به بعد از طریق Paypal اقدام نکنند. تا ببینیم می‌شود ظرف جدیدی پیدا کنیم یا نه. خدا روزی‌رسان است.