حاشیه

بعضی نه، بیشتر روابط حاشیه اند، نه رابطه!


هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر