دانه


قبل از اینکه رازی را برای کسی بگویید، حتماً حتماً از رازدار بودن او مطمئن شوید.

رازدار بودن انسانها به محک و امتحان معلوم می‌شود، نه اینکه خودشان قول دهند و زبانی بشما اطمینان دهند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر