ابراز


   اینکه ما انتظار داشته باشیم فردی که با او در رابطه هستیم فکر و احساسات ما را بخواند، بسیار شایع و البته اشتباه است! بله، اشتباه است!!

   ابراز راحت و صمیمانهٔ احساسات و افکار در یک رابطهٔ سالم از اوجب واجبات است!

   و البته دو طرف باید آنقدر شعور و ظرفیت داشته باشند که وقتی یکی از آنها برای دیگری با صمیمیت از احساسات و افکارش صحبت می‌کند، بعداً آن حرفها را مستمسک و وسیلهٔ آزار و اذیت او قرار ندهد.

   در غیر اینصورت، ترس - که یکی از فجیع‌ترین و وحشتناک‌ترین آفات رابطه است - وارد می‌شود و باید فاتحهٔ صمیمیت، سادگی، راحتی و صداقت در آن رابطه را خواند.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر