یالان دونیا


جنگ خلقان همچو جنگ کودکان
جمله بی‌معنی و بی‌مغز و مهان

جمله با شمشیر چوبین جنگشان
جمله در لا ینفعی آهنگشانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر