مسئولیت


   دانستن بعضی چیزها برای انسان مسئولیت می‌آورد. طوریکه اگر آن مسئولیت را اجرا نکند، زندگی او مختل می‌شود. هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر