تئاتر

به تمام ابعاد زندگی ات از بُعد دروغ، تعارفی و نمایشی بودن آنها توجه کن.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر