عالی عالی!


   تحسین زیبایی مانع ارتباط با آن است.

میگون(ع)


---

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر