کردستان


   بسوی تبریز ...

   لپ‌تاپ، مدارک، سطل آشغال، دزد، فرودگاه، چین، صادقیه، دیشب!

   
---

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر