رومی رومی


  بهوش بودم از اول که دل به کس نسپارم
  شمایل تو بدیدم، نه عقل ماند و نه هوشم---

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر