شب، کوه


   امشب کوه. فردا(پنجشنبه) هشت صبح کافه قلمستان درکه، و پس‌فردا(جمعه) ۹ و نیم صبح پارک طالقانی خمر کهن.---