جز که حیرانی


   اگر دینی واقعاً دین باشد، جوهر و اساس تعالیم آن باید رها کردن و خلاصی از «خود» باشد.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر