پاسیو بودن


   کشتی گرفتن و کلنجار رفتن با خودمان و ذهن برای ساکت شدن وراجی‌هایش کاری بی‌فایده و بلکه مضر است.
   
    وراجی‌هایش را تماشا کنیم بدون آنکه بخواهیم ساکتش کنیم. کیفیت پاسیو...
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر