هین!


   اصلی‌ترین اصل زندگی معنوی صداقت داشتن با خودم است. اینکه من در تنهایی‌ام، در خلوتم، از همه کس و همه چیز خداحافظی کنم، با این نگاه که دارم می‌روم، برای همیشه. و از خودم بپرسم، «چه کار داری می‌کنی با عمرت؟»، «دقیقاً مشغول و دنبال چی هستی؟».

   و شدیداً صادقانه و پوست‌کنده و رک به خودم جواب بدهم.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر