زندگی مشترک

برای سفر رفتن هر دو باید پشت فرمان بنشینید.

قبل از توافق برای آغاز مسافرت، از سلامت خودت مطمئن شو.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر