بخت

دورۀ سعدی و حافظ صحبت از زلف تو بود
نوبت دوران من شد روسری سر کرده‌ای؟!

۱ نظر:

morteza.deyanatdar گفت...

ییهوی:
دورۀ سعدی و حافظ، گشت و شادی جز نبود
نوبت دوران ما شد گشت ارشاد آمده؟!

ارسال یک نظر