«کار»

مگر به روی دل‌آرای یار ما ور نی
به هیچ وجه دگر کار بر‌نمی‌آید

جز «پیوند به حق» چیزی تو را آرام نمی‌کند.

و «پیوند به حق» زمانی محقق است که فکر نیست. سکوت هست.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر