طلاق

عمدهٔ جدایی‌ها بواسطهٔ ناهمسنخی معنوی دو فرد بوجود می‌آید. ناهمسنخی درونشان.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر