پیچش

من ِ انسان ِ هویت ِ فکری اگر در جمعی یا کتابی یا سخنی ذره ای بو ببرم که برای ضربه خوردن به شخصیتم دچار خطر می شوم، به هر بهانه و حیله و ترفندی شده، می پیچونم.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

یعنی حس ششم داره و سر بزنگاه که حیات فکریشو در خطر می بینه فریب در کار می کنه تا نمونه و خودشو همون طور که هست ببینه و یا خودشو به گیجی و منگی می زنه و به امور بی ربط خودشو مشغول می کنه. مار هفت خطیه برای خودش.

ارسال یک نظر