ابزار

الحذر از ازدواج یا رابطه ای که حکم راه خلاص از وضعیتی بیرونی(زندگی و گرفتاریهای مادی) یا از وضعیتی درونی(خلاص از دوست نداشته شدن و ریجکت شدگی) داشته باشد.

در اینصورت، رابطه و ازدواج یک ابزار است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر