واقعیت من

بهترین زمان شناختن واقعیت درونمان زمانی است که در شرایط بحرانی قرار می گیریم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر