معیشت

اگر می‌توانی طوری درآمد داشته باشی که رئیس و مرئوس خودت باشی، این کار را بکن.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر