آب و آتش


   فردا(پنجشنبه) صبح زود برای صبحانه درکه‌ایم(جویبار) و از ظهر به بعد با دوستان در پارک «آب و آتش»، تهران.

   هر کس میاد، با خودش نهارش رو هم بیاره.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر