یک تیر و دو نشان

چه خوش بوَد که برآید به یک کرشمه دو کار
زیارت شهِ عبدالعظیم و دیدن یار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر