سوال:



پشتِ پشتِ انگیزه‌ام از انجام تصمیماتم چیست؟



۲ نظر:

ناشناس گفت...

وفای به عهد.

ناشناس گفت...

همون وفای به عهد ازلی.

ارسال یک نظر